ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΘΕΩΡΙΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ
webex 15-3-2021

webex 22-3-2021 (pdf)

webex 29-3-2021 (pdf)

webex 5-4-2021 (pdf)

webex 12-4-2021 (pdf)

webex 19-4-2021 (pdf)

webex 26-4-2021 (pdf)

webex 10-5-2021 (pdf)

webex 17-5-2021 (pdf)

webex 24-5-2021 (pdf)

webex 31-5-2021 (pdf)

webex 7-6-2021 (pdf)


ΣΥΓΓΡΑΜΑ-ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τίτλος βιβλίου
Μικροεπεξεργαστές, Αρχές και Εφαρμογές

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50656010
Συγγραφείς: Παπάζογλου Παναγιώτης

ISBN    978-960-418-508-5
Εκδόσεις    ΤΖΙΟΛΑ
Δείτε το βιβλίο >>

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

Στοιχεία προσφερόμενων ηλεκτρονικών μαθημάτων για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

- Συνολική διάρκεια μαθημάτων: 1166 λεπτά
- Μέσος όρος διάρκειας μαθήματος: 48.6 λεπτά
- 45λεπτα βάσει της συνολικής διάρκειας: 26
- Πλήθος 2ωρων μαθημάτων που αντιστοιχούν για όλο το εξάμηνο (βάσει των 24 βίντεο που προσφέρονται εδώ): 13
- Τυπικό πλήθος (σε ιδανικές συνθήκες) μαθημάτων που πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στο εξάμηνο: 13


Διάρκεια μαθημάτων(λεπτά)

Συσχέτιση διάρκειας μαθημάτων

Διαθέσιμα μαθήματα


Περιγραφή μαθήματος


Γενικές πληροφορίες για το μάθημα

Διάρκεια: 14 λεπτά

Περιεχόμενο

Γενικό πλαίσιο και φιλοσοφία μαθήματος. Γιατί μας ενδιαφέρει η εσωτερική δομή και λειτουργία του υπολογιστή.

Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)Μάθημα #1Εισαγωγή στους μικροϋπολογιστές
(μέρος 1)

Διάρκεια: 50 λεπτά

Περιεχόμενο

Γνωριμία με το υπολογιστικό σύστημα. Μια πρώτη γεύση για τα συστατικά του υπολογιστή και της αρχιτεκτονικής του, καθώς και την αποτύπωση σε ψηφιακό επίπεδο.


Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #2Εισαγωγή στους μικροϋπολογιστές
(μέρος 2)


Διάρκεια: 47 λεπτά

Περιεχόμενο

Γνωριμία με το υπολογιστικό σύστημα. Μια πρώτη γεύση για τα συστατικά του υπολογιστή και της αρχιτεκτονικής του, καθώς και την αποτύπωση σε ψηφιακό επίπεδο.

Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #3Ασκήσεις για την εισαγωγή στους μικροϋπολογιστές

Διάρκεια: 43 λεπτά

Περιεχόμενο

Λυμένες ασκήσεις

Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #4Αριθμητικά συστήματα

Διάρκεια: 55 λεπτά

Περιεχόμενο

Αριθμητικά συστήματα, μετατροπές και σκήσεις

Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #5Δομή μικροεπεξεργαστή

Διάρκεια: 38 λεπτά

Περιεχόμενο

Εισαγωγή στην εσωτερική δομή του μικροεπεξεργαστή

Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #6Καταχωρητές (μέρος 1)

Διάρκεια: 41 λεπτά

Περιεχόμενο

Καταχωρητές μικροεπεξεργαστή και βασική λειτουργία τους

Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #7Καταχωρητές (μέρος 2)

Διάρκεια: 47 λεπτά

Περιεχόμενο

Καταχωρητές μικροεπεξεργαστή και βασική λειτουργία τους

Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #8Ασκήσεις με Καταχωρητές

Διάρκεια: 70 λεπτά

Περιεχόμενο

Ασκήσεις στη χρήση και λειτουργία καταχωρητών

Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #9Αριθμητική Μικροεπεξεργαστή

Διάρκεια: 68 λεπτά

Περιεχόμενο

Αναπαράσταση αριθμών και πράξεις
Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #10Ασκήσεις Αριθμητικής Μικροεπεξεργαστή

Διάρκεια: 44 λεπτά

Περιεχόμενο

Ασκήσεις σε πράξεις και αριθμητική μικροεπεξεργαστή
Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #11Βασικά ψηφιακά κυκλώματα μικροεπεξεργαστή

Διάρκεια: 45 λεπτά

Περιεχόμενο

>Αριθμητική και λογική μονάδα
>Πύλες

Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #12Βασικά ψηφιακά κυκλώματα μικροεπεξεργαστή

Διάρκεια: 49 λεπτά

Περιεχόμενο

>Πολυπλέκτες
>Αθροιστές
>Κύκλωμα πρόσθεσης-αφαίρεσης
>Πρώτο κύκλωμα σύγκρισης
Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #13Βασικά ψηφιακά κυκλώματα μικροεπεξεργαστή

Διάρκεια: 39 λεπτά

Περιεχόμενο

>Κύκλωμα σύγκρισης
>Εισαγωγή στο στοιχείο μνήμης
Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #14Βασικά ψηφιακά κυκλώματα μικροεπεξεργαστή

Διάρκεια: 44 λεπτά

Περιεχόμενο

>Κυκλώματα καταχωρητών
>Tri-State Buffer
Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #15Βασικά ψηφιακά κυκλώματα μικροεπεξεργαστή

Διάρκεια: 54 λεπτά

Περιεχόμενο

>Διασύνδεση κυκλωμάτων καταχωρητών
>Χρήση αποκωδικοποιητή και πολυπλέκτη
Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #16Ασκήσεις στα βασικά ψηφιακά κυκλώματα μικροεπεξεργαστή

Διάρκεια: 70 λεπτά

Περιεχόμενο

>Αριθμητική και λογική μονάδα
>Αθροιστές
>Σύγκριση
>Στοιχεία μνήμης
Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #17Μνήμη

Διάρκεια: 43 λεπτά

Περιεχόμενο

>Εισαγωγή στη μνήμη
>Μνήμη Cache
Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #18Μνήμη

Διάρκεια: 52 λεπτά

Περιεχόμενο

>Αρχιτεκτονική μνήμης
>Χαρτογράφηση μνήμης
Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #19Μνήμη

Διάρκεια: 45 λεπτά

Περιεχόμενο

>Ασκήσεις για την ενότητα της μνήμης
Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #20Εκτέλεση προγράμματος

Διάρκεια: 45 λεπτά

Περιεχόμενο

>Συμβολική γλώσσα
>Κωδικοποίηση εντολών
>Διαδικασία εκτέλεσης εντολών
Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #21Εκτέλεση προγράμματος

Διάρκεια: 41 λεπτά

Περιεχόμενο

>Εκτέλεση εντολής βήμα προς βήμα
>Ο ρόλος του σωρού στην εκτέλεση προγράμματος
Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #22Άσκηση στα χαρακτηριστικά του μικροεπεξεργαστή και την Εκτέλεση προγράμματος

Διάρκεια: 45 λεπτά

Περιεχόμενο

>Υπολογισμός καταχωρητών
>Κωδικοποίηση εντολών
>Εκτέλεση εντολής
>Ανάπτυξη προγράμματος
Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #23Επικοινωνία με εξωτερικές συσκευές

Διάρκεια: 45 λεπτά

Περιεχόμενο

>Κυκλώματα προσαρμογής
>Τεχνικές επικοινωνίας
Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


Μάθημα #24Επικοινωνία με εξωτερικές συσκευές

Διάρκεια: 46 λεπτά

Περιεχόμενο

>Διαχείριση διακοπών
>Εξυπηρέτηση διακοπών
>Παράλληλη και σειριακή επικοινωνία
>Ολοκληρωμένο UART
Video για offline παρακολούθηση (Download RAR file)


#Τα μαθήματα βρίσκονται υπό συνεχή ενημέρωση...#

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ


Βασικό υλικό μαθήματος (ενότητα Download του βιβλίου)

Παρακάτω, διατίθεται ελεύθερα υλικό από το βιβλίο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών & Προγραμματισμός Assembly (2011) του Παναγιώτη Παπάζογλου. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον ίδιο. Το βιβλίο έχει ISBN από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και τα τελευταία αντίτυπα δίνονται δωρεάν στους φοιτητές (διανομή από το γραφείο του Π. Παπάζογλου στα Ψαχνά και όσο υπάρχει απόθεμα). Το υλικό είναι για το θεωρητικό μάθημα.

1. Εισαγωγή
2. Αριθμητικά συστήματα
3. Ο ρόλος των ψηφιακών κυκλωμάτων
4. Γενική δομή ΚΜΕ
5. Βασικά αριθμητικά κυκλώματα
6. Κυκλώματα καταχωρητών
7. Αριθμητική και λογική μονάδα
8. Μονάδα ελέγχου & Εκτέλεση προγράμματος
9. Σχεδίαση αφιερωμένων Datapath
10. ΚΜΕ τύπου CISC/RISC
11. Χαρακτηριστικά & αρχιτεκτονική της μνήμης
12. Διευθυνσιοδότηση
13. Η τεχνική του αγωγού
14. Επικοινωνία με εξωτερικές συσκευές
Πρόσθετο υλικό για την Assembly